Announcements:
Welkom bij Educatie & Cultuurcentrum Vathorst!
Neem een kijkje en help ook mee bij het prachtige project.
Word nu lid.

Voedselbank

History Image

Voedselpakket ontvangen?

Woont u in Vathorst of omgeving en wilt u graag een voedselpakket ontvangen. Dan helpen wij u hier graag bij.

Iedere klant die financieel getoetst is en die aan de voedselbank normen en criteria voldoet, ontvangt een voedselpakket.

ECCV helpt gezinnen in Vathorst door middel van voedselpakketten. Het pakket bevat verschillende voedingsmiddelen en dient gezien te worden als een aanvulling. Het pakket kan elke week worden opgehaald.

Wat zit er in het voedselpakket?

Het voedselpakket bevat diverse levensmiddelen. Denk bijvoorbeeld aan verse houdbare producten zoals fruit, groente en vis. Ook zitten er houdbare producten in zoals pasta en pot- en blikproducten. Verder kan een pakket ook huishoudelijke producten bevatten. In de beginfase zal er geen vlees worden geleverd. Zodra wij dit wel kunnen gaan leveren, is het goed om te weten dat wij alleen halal vlees zullen leveren. Halal vlees is volgens de islamitische eisen geslacht.

Hoeveel iemand krijgt, is afhankelijk van de gezinsgrootte. Het voedselpakket bestaat uit minimaal 15 producten en wanneer er voldoende producten aanwezig zijn, wordt de grootte van de pakket uitgebreid.

Hoe komt u in aanmerking voor een voedselpakket?

Via het onderstaande digitale formulier kunt u zich aanmelden en zult u een screeningsproces ondergaan door middel van een intakegesprek. Aan de hand van de gegevens die u in dat formulier invult kijken wij of u in aanmerking komt voor een voedselpakket. Wij kijken hierbij naar een zogenoemde

normbedrag. Dit is gelijk aan het bedrag dat er overblijft wanneer u de vaste lasten af trekt van u inkomsten.

Wat hebben wij nodig om het normbedrag te bepalen?

Om het normbedrag te bepalen en hiermee te bepalen of u in aanmerking komt voor een voedselpakket hebben wij de volgende documenten van u nodig. Deze kunt u ook uploaden in het digitale aanmeldformulier. Indien de klant geen inzage wil geven, betekent dit dat er geen ondersteuning door de voedselbank verstrekt kan worden.

- Bankafschriften of bank overzicht van de afgelopen 3 maanden (inclusief spaarrekening) van u en uw inwonende meerderjarige kinderen/ andere gezinsleden.

- Beschikking van de afgewezen en toegewezen toeslagen

- Contactgegevens

- Inkomsten en uitgaven

- Benodigde documenten

Welke kosten nemen we niet mee?

De volgende inkomsten worden niet meegerekend bij de berekening van het normbedrag.

- Inkomsten die een specifiek doel hebben, zoals individuele inkomenstoeslag,

- Bijzondere bijstand, vergoeding bewindvoering, toeslag energie, (extra) vergoeding

- Medicijnen. De kosten waarvoor ze worden verstrekt zijn ook niet aftrekbaar.

- Persoonsgebonden budget. Als de klant zelf (dus niet derden) de zorg verleent telt

- Het ontvangen PGB wel mee als inkomen.

- Neveninkomsten van inwonende kinderen zoals een krantenwijk of bijbaantje.

- Vakantiegeld.

- Kinderbijslag.

- Studiefinanciering van inwonende kinderen.

Praktische informatie voedselpakket

Het voedselpakket kunt u ophalen bij ECCV gevestigd in Amersfoort Vathorst. Dit kan op de donderdagen tussen 17.00 en 20.00 uur. Wanneer het u niet lukt om het zelf op te komen halen, is het mogelijk dat iemand anders het voedselpakket voor u komt ophalen. Graag wijzen wij u erop dat u dan even een e-mail naar ons stuurt (voedselbank@eccv.nl) met de naam van degene die het voor u komt halen en dat u het niet zelf kan komen ophalen.

Wanneer zal dit screeningsproces worden herhaald?

Drie maanden na de eerste levering zal er een herevaluatie plaatsvinden om te bepalen of u nog steeds in aanmerking komt voor een voedselpakket.

Nadat u het onderstaande formulier heeft ingevuld wordt u door een vrijwilliger gebeld voor de intake en screening.

  • Meld u aan

    Wij respecteren de privacy van de door aanvrager verstrekte gegevens. De voedselbank geeft de vastgestelde gegevens niet ter beschikking of ter inzage aan/van derden. De gegevens worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van en in overeenstemming met het realiseren van de doelstellingen van de Voedselbank.

    Copyright 2022, Alle rechten voorbehouden