Announcements:
Welkom bij Educatie & Cultuurcentrum Vathorst!
Neem een kijkje en help ook mee bij het prachtige project.
Word nu lid.

De vereniging

History Image

Over ons

Vereniging doelstelling

De activiteiten van de ECCV hebben tot doel om voor de achterban van de vereniging, maar ook meer in het algemeen de gemeenschap van Vathorst en Amersfoort, de integratie, religie, emancipatie en participatie in de maatschappij te bevorderen met het organiseren van educatieve, sociaal-culturele, sportieve en maatschappelijke projecten.


Financieel

De vereniging vathorst kent geen beloningsbeleid voor het bestuur en haar leden gezien het feit dat de vereniging 100% uit vrijwilligers bestaat. Gemaakte kosten door leden ten hoeve van de vereniging worden vergoed. De vereniging ontvangt geld middels contributie van leden of via donaties. De penningmeester is verantwoordelijk voor de boekhouding. De Kascommissie houdt toezicht. De vereniging heeft de volgende lasten/uitgaven:

  • Huur van het pand,
  • Bekostigen van maatschappelijke projecten,
  • Verbouwingskosten,
  • Facilitaire kosten en
  • Gas/elektra.

In de jaarlijkse ledenvergadering worden de jaarcijfers gepresenteerd. Alle leden hebben ten alle tijden recht op inzien van de boekhouding.

RSIN-nummer

864540383

Bestuurssamenstelling

Bilal Boughalab
Suleyman el Mathari
Elias el Ammari
Abdelkarim el Kadi
Ahmed Rahmouni
Bilal Mousaoui

Beleidsplan

Klik op de link voor de volledige beleidsplan.

Copyright 2022, Alle rechten voorbehouden